st.č. jezdec soutěžící podvozek motor sponzor
7 Paprskář Daniel CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga IAME
153 Kadlčák Jakub CZK Sodi-Race-Tech s.r.o.
počet startujících jezdců: 2
Generated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Robert DOLEŽAL   Mgr. Petr ZELINKA   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 24. 04. 2014, 23:27
Jakoubi Timing